Čistenie na mieste (CIP)

Niektoré zariadenia je možné vyčistiť iba na mieste - z prevádzkových dôvodov ich nie je možné rozobrať, ale zároveň sa vyžaduje ich pravidelné čistenie a sanitácia. Takzvané CIP operácie sú teda základnou časťou celkového režimu hygieny v potravinárskych závodoch a pri výrobe nápojov. Jedná sa o najviac používaný systém automatického čistenia. Avšak s rastúcou cenou vody a energií, ako aj stále náročnejšími plánmi výroby, narastá potreba prehodnotiť tieto postupy z hľadiska efektivity. Stále viac zákazníkov požaduje riešenia vedúce k zníženiu spotreby a minimalizácii času potrebného na nutnú odstávku pri súčasnej maximalizácii produktivity.

Spoločnosť Ecolab má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti. Naše nové špeciálne programy kombinujú CIP diagnostiku so špičkovými nástrojmi optimalizácie. Výsledkom sú najmodernejšie CIP operácie. Nové a vylepšené chemické postupy prinášajú hmatateľné výhody oproti tradičným detergentom a v mnohých prípadoch predstavujú vyšší štandard čistenia pri kratšom čase s oveľa menšou spotrebou energií.

Back to Top