Segmenty trhu

Segmenty trhu

Segmenty trhu, ktoré spoločnosť Ecolab obsluhuje, zahŕňajú širokú škálu potrieb v oblastiach upratovania a sanitácie, a to v celosvetovom meradle. I keď sa každá z našich špecializovaných obchodných divízií zameriava na špecifické produkty a služby, našim zákazníkom sú poskytované komplexné služby a riešenia, bez ohľadu na štruktúru jednotlivých trhov a geografické hranice.

Na celom svete poskytujeme rôznym skupinám našich zákazníkov ucelený rad riešení v oblasti upratovania a sanitácie – naša široká ponuka siaha od umývania skleneného riadu, cez ničenie škodcov až po dezinfekciu operačných stolov. S vysokou odbornou úrovňou riešení a služieb poskytovaných spoločnosťou Ecolab sa stretávate vo výrobných prevádzkach väčšiny výrobcov potravín a nápojov svetoznámych značiek, a to od spracovania surovín až po hotové výrobky a ich konzumáciu. Vysokú hygienickú úroveň zaisťujeme i v zdravotníckych zariadeniach, kde  prispievame k ochrane zdravia pacientov a v hoteloch, kde je 360° hygienická čistota predpokladom spokojnosti hostí. Bez ohľadu na to, či pôsobíte v odvetví profesionálnych upratovacích služieb, verejného stravovania, prenájmu textílií či komerčných práčovní alebo v akomkoľvek inom odvetví, ktorý je závislý od profesionálnych výsledkoch sanitácie, znamená Vaše rozhodnutie pre spoluprácu so spoločnosťou Ecolab voľbu riešení podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj.

V zozname vľavo, prosím, vyberte svoj trhový segment alebo oblasť svojho záujmu.

Back to Top